< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Lâm Bình

 

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Ma Phúc Sơn          Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện  0982.314.909 
2

Hoàng Văn Tuấn          

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện  0989.752.219
3 Nông Văn Lành Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện  0848.248.389
4 Quan Thị Quỳnh

Uỷ viên Thường trực

0367.120.378