Người cán bộ Mặt trận tận tình, trách nhiệm

Trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, mặc dù đã nghỉ chế độ, nhưng dù ở cương vị nào, bà Lâm Thị Ngưu, Chủ tịch MTTQ xã Yên Nguyên, Chiêm Hóa, nhiệm kỳ 2014 - 2019, luôn gương mẫu, tận tình, trách nhiệm, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu văn bản, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thứ Ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019 - 08:53

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 01/08/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trang Thông tin điện tử MTTQ tỉnh đăng tải nội dung cơ bản Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND như sau:
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019 - 14:12

Chăm lo cho người nghèo bằng những hoạt động thiết thực

Ngày 2/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, hướng tới ngày 17/10 hằng năm - ngày Quốc tế xóa nghèo và là ngày "Vì người nghèo Việt Nam" đã có rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho người nghèo trên cả nước như việc các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ người nghèo 418 tỷ đồng ngay tại chương trình gặp mặt biểu dương ngày hôm qua; nhắn tin ủng hộ người nghèo; tập trung xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ...
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019 - 08:26