Cán bộ, đảng viên nêu gương

Thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức bật mới ở từng địa phương, đơn vị.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 - 13:48

MTTQ xã Đồng Qúy (Sơn Dương) phối hợp trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở mới

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau", xác định công tác chăm lo cho người nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội; Những năm qua Ủy ban MTTQ xã Đồng Quý (Sơn Dương) cùng cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm công tác giảm nghèo, rà soát những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng.
Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 08:53

Từ 28/3, toàn dân thực hiện cao điểm chống dịch Covid-19 như thế nào?

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, từ 0h ngày 28/3 tới 15/4, toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ…
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 - 15:28

Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong

Trong những ngày cuối tháng 3 tại thị trấn Na Hang, Nhân dân các dân tộc thị trấn, hăng hái thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 - 13:17