Cán bộ, đảng viên nêu gương

Thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức bật mới ở từng địa phương, đơn vị.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 - 13:48

Mặt trận Tổ quốc xã Trung Trực, huyện Yên Sơn làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, MTTQ xã Trung Trực (Yên Sơn) phối hợp với các tổ chức thành viên, các trường học trên địa bàn xã vận động ủng hộ gia đình hộ nghèo có con không may bị bệnh hiểm nghèo.
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020 - 14:26