CCB làm kinh tế giỏi

Hội viên CCB Ma Xuân Huỳnh, Chi hội thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú (Na Hang) phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ vượt lên hoàn cảnh. Anh đã tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm.
Thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021 - 08:03

Những người yêu thích hoa Phong Lan Tuyên Quang, ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Trước sự bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục hưởng ứng phát động Toàn dân chung tay phòng, chống Covid – 19, sáng ngày 21/8, tại trụ sở Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận số tiền 174 triệu đồng do anh chị em yêu thích lan ở Tuyên Quang ủng hộ.
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020 - 16:47

Giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng

Là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có vinh dự và trách nhiệm vô cùng lớn lao. Vinh dự và trách nhiệm đó không tự nhiên mà có, không do sự áp đặt chủ quan của một lực lượng nào mà trước hết là do Đảng đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự phát triển và được quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021 - 14:18