Cán bộ, đảng viên nêu gương

Thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức bật mới ở từng địa phương, đơn vị.
Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 - 13:48

MTTQ xã Hoàng Khai (Yên Sơn) hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2015, tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ xã vẫn luôn chú trọng đặc biệt đến công tác giảm nghèo trên địa bàn xã; hiện nay số hộ nghèo là 44 hộ với tỷ lệ 3,0% và 73 hộ cận nghèo với tỷ lệ 4,9%.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 09:51

MTTQ xã Chân Sơn (Yên Sơn) triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn về hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Chân Sơn đã xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 15:36

Uỷ ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) phối hợp khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/5, tại trường Mầm non Sao Mai, MTTQ Thị trấn Vĩnh Lộc (Chêm Hóa) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thị trấn, Chi bộ trường Mầm non Sao Mai và Đoàn khối hành chính - sự nghiệp, doanh nghiệp và Chi đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với công trình mang tên “Vườn rau của bé” và tiến hành bàn giao công trình cho trường Mầm Non Sao Mai quản lý, đưa vào sử dụng.
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020 - 22:25