Nữ Bí thư chi bộ tận tụy

Là cán bộ hưu trí, năm 2014, bà Đoàn Thị Phức được Chi bộ, nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố 10, thị trấn Na Hang (Na Hang). 6 năm qua, bà luôn tận tụy, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của bà, chi bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, năng lực, sức chiến đấu của chi bộ ngày càng được nâng lên.
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 - 15:57

Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn tổ chức trao tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết

Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn hỗ trợ 15 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở mới - Là công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 - 11:10

Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm nay có chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19” nhằm kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; từ đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.
Thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020 - 14:16

Những công trình chào mừng đại hội Đảng ở Chiêm Hóa

Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị huyện Chiêm Hóa đã đăng ký và hoàn thành nhiều công trình, phần việc chào mừng ý nghĩa, tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020 - 14:02