CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Xã Bình Xa (Hàm Yên) phấn đấu giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Xã Bình Xa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã...

Thứ 7, 23/5/2020


MTTQ xã Hà Lang (Chiêm Hóa) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hà Lang (Chiêm Hóa) đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân...

Thứ 5, 21/5/2020


Uỷ ban MTTQ Chiêm Hóa tăng cường giám sát tiến độ làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Theo kế hoạch năm 2020, huyện Chiêm Hóa có 29 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới và 28 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa nhà ở từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ làm mới 27 ngôi nhà trị giá 810 triệu đồng;...

Thứ 5, 14/5/2020


Phường An Tường (thành phố Tuyên Quang) nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản

Xác định tầm quan trọng của mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường An Tường (thành phố Tuyên Quang) đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, phối hợp với các chi hội, chi đoàn xác định nội dung, xây dựng các mô...

Thứ 5, 14/5/2020


Chiêm Hóa: MTTQ xã Trung Hòa phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"

Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều chỉ tiêu trong các tiêu chí thuộc về nhân dân và địa phương phải làm. Trong đó mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" được MTTQ phối hợp cùng với Hội LHPN xã...

Thứ 4, 13/5/2020


Chiêm Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 08/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2020. Dự họp có các cơ quan thành viên BCĐ xây dựng nông...

Thứ 2, 11/5/2020


Nông dân Tân Thịnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

- Hội Nông dân xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) có 610 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội thôn. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cùng với sự năng động, sáng tạo,...

Chủ nhật, 26/4/2020


MTTQ thị trấn Sơn Dương: Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình tổ tự quản

Để Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ thị trấn Sơn Dương phối hợp thành lập mô hình tự quản, hỗ trợ kinh phí gắn biển tại các mô hình.

Thứ 5, 23/4/2020


Thôn Nà Kham, xã Năng Khả (Nà Hang) vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp

Thôn Nà Kham, xã Năng Khả có 137 hộ, 665 khẩu, với 10 dân tộc cùng chung sống.

Thứ 3, 31/3/2020


Yên Sơn phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 6 xã về đích nông thôn mới (NTM), đề nghị công nhận 2 xã hoàn thành xây dựng NTM. Thành quả đạt được có phần đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện trong tham gia xây dựng NTM.

Thứ 4, 25/3/2020Tổng số: 80 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang