CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Thôn Nà Kham, xã Năng Khả (Nà Hang) vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp

Thôn Nà Kham, xã Năng Khả có 137 hộ, 665 khẩu, với 10 dân tộc cùng chung sống.

Thứ 3, 31/3/2020


Yên Sơn phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 6 xã về đích nông thôn mới (NTM), đề nghị công nhận 2 xã hoàn thành xây dựng NTM. Thành quả đạt được có phần đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện trong tham gia xây dựng NTM.

Thứ 4, 25/3/2020


Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Phúc Thịnh trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thứ 4, 25/3/2020


MTTQ Xã Thái Hòa (Hàm Yên) nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê”

Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa triển khai, xây dựng các mô hình tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn...

Thứ 3, 17/3/2020


MTTQ phường Tân Quang triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình tự quản

Chiều ngày 11/3, Ủy ban MTTQ phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình, các nhóm tự quản ở các khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai một số...

Thứ 7, 14/3/2020


Ủy ban MTTQ xã Minh Hương triển khai thành lập mô hình tự quản ở khu dân cư

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ 6, 13/3/2020


MTTQ xã Bình An (Lâm Bình) xây dựng mô hình tự quản

Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong những năm qua, MTTQ huyện Lâm Bình luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng các mô hình tự quản tại các khu dân cư, nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ...

Thứ 5, 5/3/2020


MTTQ phường An Tường: Xây dựng ý thức tự quản của nhân dân

Để hình thành ý thức tự quản của người dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường An Tường (thành phố Tuyên Quang) đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình tự quản trên các lĩnh vực. Từ đó, phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Thứ 2, 2/3/2020


Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân dự Lễ Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29-2, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng công nhận của UBND tỉnh về công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chủ nhật, 1/3/2020


Kim Bình nỗ lực hướng tới chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2015, Kim Bình là 1 trong 7 xã của tỉnh về đích xã nông thôn mới (NTM). Hiện nay, Kim Bình đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới vào năm 2022.

Thứ 3, 25/2/2020Tổng số: 72 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang