CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Chiêm Hóa: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 9/7/2019, huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hết tháng 6 năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong các tháng tiếp theo. Dự và chỉ đạo Hội nghị...

Thứ 5, 11/7/2019


Xã Hồng Lạc (Sơn Dương) phấn đấu từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2017, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để chuẩn bị bước sang giai đoạn xây dựng NTM kiểu mẫu.

Thứ 4, 3/7/2019


MTTQ xã Hùng Đức (Hàm Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng...

Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22 /5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa...

Thứ 2, 1/7/2019


Ủy ban MTTQ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cơ chế, chính về phát triển nông nghiệp hàng hóa

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ đã phối hợp tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, điển hình như việc thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND...

Thứ 5, 27/6/2019


Mặt trận Tổ quốc xã An Tường xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban Mặt...

Thứ 5, 13/6/2019


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan về triển khai kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ 3, 11/6/2019


Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu

Gần gũi, nắm bắt tâm tư tình cảm của nhân dân để phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nhiều phong trào, cuộc vận động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của thôn. Đó là hình ảnh của bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng...

Thứ 2, 3/6/2019


MTTQ xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xã Phúc Thịnh nằm ở phía tây của huyện Chiêm Hóa, bám theo trục đường tỉnh lộ DT190 và liền kề với trung tâm huyện. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.130,69 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 399,2 ha; đất lâm nghiệp là 1.541,90 ha. Tổng dân số 4.824 khẩu...

Thứ 4, 29/5/2019


Hàm Yên: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân Mục

Ngày 26/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND công nhận xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Chiều ngày 28/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Nhân Mục, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã...

Thứ 4, 29/5/2019


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn phát huy tốt vai trò tổ chức thành viên của MTTQ huyện thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa vấn đề môi trường càng trở nên nghiêm trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, vì vậy Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với chính...

Thứ 3, 28/5/2019Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang