CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Hiệu quả từ mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở Kháng Nhật (Sơn Dương)

Xác định người dân chính là chủ thể của việc bảo vệ môi trường, những năm qua Ủy ban MTTQ các cấp huyện Sơn Dương đã triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Thực tế đã chứng minh hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi...

Thứ 6, 14/8/2020


MTTQ xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải...

Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện Phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Thứ 5, 13/8/2020


Sơn Dương: MTTQ xã Tân Trào tổ chức lễ phát động “Nhân dân và cán bộ xã Tân Trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa".

Sáng ngày 11/8, Ủy ban MTTQ xã Tân Trào phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ phát động “Nhân dân và cán bộ xã Tân Trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, giai đoạn 2020-2025.

Thứ 4, 12/8/2020


Phát huy hiệu quả mô hình tự quản ở khu dân cư

Thời gian qua, MTTQ xã Đại Phú (Sơn Dương) tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khơi dậy và thúc đẩy các phong trào thi đua từ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động của nhân dân.

Thứ 2, 10/8/2020


MTTQ xã Yên Lập (Chiêm Hóa) tổ chức triển khai mô hình tự quản "Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"

Sáng ngày 7/8, tại Nhà văn hóa thôn Đầu Cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lập (Chiêm Hóa) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải,...

Thứ 2, 10/8/2020


MTTQ phường An Tường, thành phố Tuyên Quang phát động phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa".

Sáng ngày 7/8, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường An Tường thành phố Tuyên Quang) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát động phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý...

Thứ 7, 8/8/2020


Sơn Dương: MTTQ xã Thượng Ấm phát động phong trào “Thượng Ấm chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Sáng ngày 05/8, tại Hội trường nhà văn hóa UBND xã, Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm, tổ chức lễ phát động phong trào “Thượng Ấm chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, triển khai mô hình tự quản; ký giao ước thi đua về bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa...

Thứ 6, 7/8/2020


Ủy ban MTTQ xã Hoàng Khai (Yên Sơn) tích cực hưởng ứng phong trào “Yên Sơn chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Khai tổ chức Lễ phát động phong trào “Hoàng Khai chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã.

Thứ 5, 6/8/2020


MTTQ xã Bình Phú (Chiêm Hóa) phối hợp vận động nhân dân tích cực làm đường nội đồng, đường vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Bình Phú là xã vùng sâu vùng xa của huyện Chiêm Hóa, xã có 07 thôn bản, dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số; thu nhập chính là sản xuất nông nghiệp, kinh tế chậm phát triển. Đường xá đi lại còn khó khăn chưa thuận lợi cho việc sản xuất và vận chuyển hàng...

Thứ 5, 6/8/2020


MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác...

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính...

Thứ 4, 5/8/2020Tổng số: 124 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang