< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Hội đồng tư vấn

   I. Hội đồng tư vấn về Kinh tế - Xã hội

 
1. Ông Hà Lê Bình, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang: Chủ nhiệm;
2. Ông Vũ Đình Công, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương: Phó Chủ nhiệm;
3. Ông Hà Quốc Học, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phó Chủ nhiệm;
4. Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh: Ủy viên Thường trực, thư ký;
5. Ông Lê Quang Đôn, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội làm vườn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành viên;
6. Ông Giang Văn Huỳnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thành viên.


II. Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật


1. Bà Nguyễn Thị Hiên, Nguyên Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật, trường Chính trị tỉnh: Chủ nhiệm;
2. Ông Đỗ Anh Mỹ, nguyên Trưởng phòng Khoa học hình sự, Công an tỉnh: Phó Chủ nhiệm;
3. Ông Phạm Hữu Bình, nguyên Đội phó đội Thường trực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy - Văn phòng Công an tỉnh: Phó Chủ nhiệm;
4. Bà Nguyễn Thị Thiết, chuyên viên ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh: Ủy viên Thường trực, thư ký;
5. Ông Trần Văn Khôi, nguyên phó Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật, trường Chính trị tỉnh: Thành viên;
6. Ông Nguyễn Thành Minh, nguyên trưởng phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Thành viên;
7. Bà Hà Minh Phương, nguyên Chánh án Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh: Thành viên.


III. Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo


1. Ông Bàn Xuân Triều, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chủ nhiệm;
2. Ông Chu Minh Thân, Nguyên Trưởng phòng PA 88 Công an tỉnh: Phó Chủ nhiệm;
3. Ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch: Phó Chủ nhiệm;
4. Ông Mai Quý Toái, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh: Ủy viên Thường trực, thư ký;
5. Linh mục Nguyễn Thái Hà, Chánh xứ Nhà thờ xứ Tuyên Quang: Thành viên;
6. Đại đức Thích Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Thành viên.