< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Thành phố Tuyên Quang

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Ngọc Hải Uỷ viên BCH Đảng bộ TP, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố 0915.480.682  
2 Trần Thị Hải Yên                  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố 0983.823.972
3 Vũ Văn Thiệu Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố 0382.372.268  
4

Nguyễn Thị Minh Hiến                           

Uỷ viên Thường trực 0978.590.132