Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 25 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 36/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh 29/11/2022
2 28/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 09/09/2021
3 Số: 46 /HD-MTTW-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 26/01/2021
4 13-HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) 16/04/2020
5 12/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 08/04/2020
6 11/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn Mặt trận tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 17/03/2020
7 10/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2020 09/03/2020
8 04/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 03/02/2020
9 03/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 01/02/2020
10 84 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 07/06/2019
11 Số: 83/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư khi có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính 29/05/2019
12 82/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 13/05/2019
13 78/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019 05/03/2019
14 75/HD-MTTQ Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2019 18/02/2019
15 72/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 24/01/2019
16 70/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 31/05/2018
17 65/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 03/04/2018
18 Số: 64/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 08/03/2018
19 62/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018 12/02/2018
20 61/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018 07/02/2018
12