Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
     
           

home Tìm thấy 77 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
2 11/MTTQ-BTT Công văn Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV 19/07/2019
3 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
4 84 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 07/06/2019
5 1905 /MTTQ-BTT Công văn V/v kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận và tổng kết 10 năm phong trào “Dân vận khéo” 05/06/2019
6 67/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 04/06/2019
7 Số: 83/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư khi có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính 29/05/2019
8 82/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 13/05/2019
9 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
10 02/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
11 Kèm theo kế hoạch 179 /KH-MTTQ-BTT Đề cương tuyên truyền tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 18/03/2019
12 179 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 18/03/2019
13 176/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác Phong trào năm 2019 07/03/2019
14 78/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019 05/03/2019
15 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 21/02/2019
16 75/HD-MTTQ Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2019 18/02/2019
17 271/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 14/02/2019
18 72/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 24/01/2019
19 22 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15/01/2019
20 264 /KH-MTTQ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/01/2019
1234