Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 125 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số: 22/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thực hiện Nghị quyếtsố165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/07/2023
2 Số 08: KHPH-MTTQ-NHCS Kế hoạch Kế hoạch phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. 25/05/2023
3 Số 09:CTPH-MTTQ-CLB Chương trình Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 25/04/2023
4 Số 02/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo;một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 28/02/2023
5 Số: 2306/MTTQ - BTT Công văn V/v phối hợp thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023 14/02/2023
6 00/MTTQ-BTT -- Chọn Thể loại VB -- Tập tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom phân loại và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa 14/02/2023
7 Số: 10 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang 12/01/2023
8 203/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 29/11/2022
9 36/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh 29/11/2022
10 198/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025 30/10/2022
11 197-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 28/10/2022
12 Loại khác Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 03/10/2022
13 Kế hoạch số 177/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 09/08/2022
14 198-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 10/06/2022
15 13/2021/NQ- HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/12/2021
16 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 VÀ ÁP DỤNG CHO THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 15/12/2021
17 10/KH-BCĐCVĐ Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 29/11/2021
18 28/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 09/09/2021
19 06/MTTQ-TCCTXH-SNN&PTNT SLĐTB&XH-SYT-LMHTX Chương trình Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới, cải thiện sinh kế cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hợp tác xã, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025 25/06/2021
20 TLHĐ Loại khác Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 11/03/2021
1234567