Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
     
           

home Tìm thấy 84 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 15/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 04/02/2020
2 04/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 03/02/2020
3 03/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 01/02/2020
4 01/Kh-MTTQ Kế hoạch Kế hoạch kèm theo Chương trình công tác năm 2020 31/12/2019
5 01/CT-MTTQ Chương trình Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2020 31/12/2019
6 125-MTTQ-BTT Công văn V/v vận động trẻ đi nhà trẻ ngoài công lập 24/10/2019
7 07/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than (20/3/1940 – 20/3/2020) 14/10/2019
8 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
9 11/MTTQ-BTT Công văn Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV 19/07/2019
10 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
11 84 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 07/06/2019
12 1905 /MTTQ-BTT Công văn V/v kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận và tổng kết 10 năm phong trào “Dân vận khéo” 05/06/2019
13 67/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 04/06/2019
14 Số: 83/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư khi có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính 29/05/2019
15 82/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 13/05/2019
16 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
17 02/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
18 Kèm theo kế hoạch 179 /KH-MTTQ-BTT Đề cương tuyên truyền tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 18/03/2019
19 179 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 18/03/2019
20 176/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác Phong trào năm 2019 07/03/2019
12345