CHUYÊN MỤC MTTQ CÁC CẤP THỰC HIỆN 3 CÙNG VỚI NHÂN DÂN

Sơn Dương: Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đại Phú hỗ trợ thôn Hoa Lũng làm đường bê tông nông thôn

Vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đại Phú tổ chức hỗ trợ nhân dân thôn Hoa Lũng làm trên 400m đường bê tông, với sự tham của trên 30 cán bộ, chiến sỹ dân quân và nhân dân.

Thứ 4, 22/6/2022


MTTQ phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang tham gia hoạt động “3 cùng” với nhân dân tổ dân phố 16

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Minh Xuân tham mưu với Đảng uỷ phường tổ chức hoạt động...

Thứ 6, 17/6/2022


Sơn Dương: Ủy ban MTTQ xã Minh Thanh tiếp tục phối hợp tham gia các hoạt động cùng Nhân dân

Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gắn với việc thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 16/6/2022


Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Côn Lôn (Na Hang) thực hiện Đề án 02/ĐA-TU

Thực hiện Đề án 02/ĐA-TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, ngày 12/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Côn Lôn (Na Hang) phối hợp tham gia cùng nhân dân thôn Nà Thưa, Nà Ngoãng tổ chức ra quân vệ sinh nạo vét, phát dọn...

Chủ nhật, 12/6/2022


MTTQ phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tổ chức hoạt động “ba cùng” với nhân dân nhân Ngày Môi trường thế giới

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội; nhân Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ban Thường trực Uỷ ban...

Chủ nhật, 5/6/2022


Yên Sơn: MTTQ xã Lăng Quán phối hợp thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTƯ ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tố quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các...

Thứ 7, 4/6/2022


Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Hợp Thành chỉnh trang...

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vân động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động...

Thứ 4, 1/6/2022


Yên Sơn: Ủy ban MTTQ xã Trung Minh tích cực thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2022, trên địa bàn xã Trung Minh đăng ký thực hiện 250 mét đường bê tông nông...

Thứ 2, 30/5/2022


Na Hang: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Yên Hoa tham gia thực hiện 3 cùng với nhân dân

Sáng ngày 29/5, Trung tâm đăng kiểm các phương tiện giao thông, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã Yên Hoa tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia...

Chủ nhật, 29/5/2022


Sơn Dương: Các cơ quan, đơn vị thực hiện 3 cùng tại xã Ninh Lai

Tiếp tục thực hiện Đề án số 02, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, ngày 28-5, tại xã Ninh Lai, Báo Tuyên Quang, HĐND huyện Sơn Dương, Bưu điện huyện Sơn Dương, Trung tâm viễn...

Thứ 7, 28/5/2022Tổng số: 117 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang