CHUYÊN MỤC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Sơn Dương: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

Chiều ngày 13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thiện Kế tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã Thiện Kế, khóa XXI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Thứ 2, 13/6/2022


Chiêm Hóa: MTTQ xã Bình Phú phối hợp tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non xã

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Bình Phú chủ trì phối hợp tổ chức giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non Bình Phú. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo HĐND, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ trạm Y tế xã...

Thứ 2, 13/6/2022


Hàm Yên: MTTQ xã Bằng Cốc tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2022

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Bằng Cốc tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2022 đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã.

Thứ 6, 10/6/2022


Chiêm Hóa: MTTQ xã Xuân Quang chủ trì tổ chức giám sát về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá; sản...

Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm...

Thứ 3, 31/5/2022


Hàm Yên: Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thái Sơn, giám sát xây dựng đường bê tông

Vừa qua, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thái Sơn, tổ chức giám sát xây dựng đường bê tông nông thôn tại các thôn gồm: Thôn 2 Thái Thủy, thôn 2 Minh Thái, thôn 3 Thái Bình và thôn An Lâm.

Thứ 2, 30/5/2022


Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Na Hang tổ chức giám sát tại xã Đà Vị và xã Sơn Phú

Thực hiện Chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022, ngày 25/5, Ban Thường trực Uỷ ban Ủy ban MTTQ huyện Na Hang phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức giám sát tại xã Đà Vị và xã Sơn Phú về triển khai, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người...

Thứ 4, 25/5/2022


Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Để trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2013-2021, làm cơ sở xây dựng Đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản...

Thứ 4, 25/5/2022


Hàm Yên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về công tác giảm nghèo trên địa bàn

Vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án giảm nghèo bền vững huyện Hàm Yên giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Đức Ninh.

Chủ nhật, 22/5/2022


Hàm Yên: MTTQ xã Phù Lưu tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 19/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2022 - 2024.

Thứ 5, 19/5/2022


Sơn Dương: Ủy ban MTTQ xã Hào Phú giám sát việc cấp phát gạo cho hộ nghèo

Ngày 18/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hào Phú tổ chức giám sát việc cấp gạo lúc giáp hạt năm 2022 cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Thứ 4, 18/5/2022Tổng số: 210 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang