Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, 14/11/2016 - 14:51 Đã xem: 12789

Là nơi ghi dấu những hoạt động của cán bộ Mặt trận Liên Việt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được đồng bào nhân dân các dân tộc bao bọc, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, cơ quan Mặt trận Liên Việt trong những năm tháng đóng chân và làm việc tại địa phương. Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tại thôn Bản Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 Trong lịch sử dân tộc, để chuẩn bị phục vụ cho chiến dịch Biên giới, tiếp tục kháng chiến trong điều kiện mới và chuẩn bị tổ chức Đại hội II của Đảng, các cơ quan trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận đã di chuyển đến xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1 năm 1950, cơ quan Tổng bộ Việt Minh do đồng chí Hoàng Quốc Việt - Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Tổng bộ Việt Minh đã chuyển đến làm việc tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài. Từ ngày 03 đến ngày 07/03 năm 1951 Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Hội Liên Việt đã được tổ chức và hoàn thành, thống nhất hai tổ chức Mặt trận Việt Minh - Hội Liên Việt thành một Mặt trận dân tộc thống nhất, lấy tên Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Mặt trận Liên Việt, cử đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt.

Tại nơi đây, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện đường lối của Đảng, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, với phương châm vận động, xây dựng và củng cố tổ chức trong công nhân, nông dân, trí thức, dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngoại kiều; tập hợp, vận động các liên minh, các đảng phái, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết đứng lên tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với ý nghĩa đó, năm 2012, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Đến tháng 5/2014, công trình được hoàn thành, đây là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, góp phần củng cố niềm tin, động viên nhân dân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa tại bia di tích

Tấm bia mang dòng chữ "Đây là nơi làm việc của Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt từ đầu năm 1950 đến đầu năm 1952 để chuẩn bị cho Đại hội thống nhất hai tổ chức Mặt trận, thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt); đồng thời là nơi Tổng bộ Việt Minh đã hoàn thiện báo cáo "củng cố khối Đại đoàn kết để chiến thắng” trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng".

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nhân dân xã Kiên Đài (Chiêm Hóa)

Tấm bia di tích lịch sử tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang sẽ mãi nhắc nhở thế hệ mai sau về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập thống nhất của Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống của lớp người đi trước, đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn phát huy tốt truyền thống quê hương cách mạng, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh./

Đỗ Sang

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /