CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật...

Hưởng ứng phong trào “Sơn Dương chung tay xử lý rác thải và phòng, chống rác thải nhựa”; sáng ngày 21/01/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Sơn Dương phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân thị trấn Sơn Dương ra quân vệ sinh, thu gom...

Thứ 4, 24/2/2021


Hàm Yên: Mặt trận Tổ quốc xã Thái Hòa phát huy vai trò của các mô hình tự quản bảo vệ môi trường

Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa triển khai, xây dựng các mô hình tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết...

Thứ 2, 22/2/2021


Sơn Dương: MTTQ xã Thượng Ấm nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường” xây dựng khu dân cư sáng – xanh - sạch đẹp; ngày 04/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Ấm đã chỉ đạo...

Thứ 6, 5/2/2021


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức phát động triển khai thực hiện Đề án bê...

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-MTTQ-TCTV-SGTVT ngày...

Thứ 5, 4/2/2021


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng nông thôn mới; việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết...

Ngày 02/02, đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đến kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng nông thôn mới; việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân Lý, xã Trung Hoà huyện Chiêm Hoá.

Thứ 4, 3/2/2021


Yên Sơn: MTTQ xã Hoàng Khai nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện kế hoạch thành lập các tổ tự quản, hiện nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Khai đã chỉ đạo thành lập được 15 tổ tự quản tại 12 thôn của xã; trong đó có 12/12 thôn có tổ tự quản “Bảo vệ môi trường và chống rác thải...

Thứ 4, 3/2/2021


Sơn Dương: Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm vận động nhân dân xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”, khu dân cư Đồng Dài, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đã triển khai xây dựng tuyến đường thắp sáng với tổng chiều dài 0,8 km bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Thứ 4, 27/1/2021


Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Vừa qua, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thứ 4, 27/1/2021


MTTQ Huyện Hàm Yên tổ chức hướng dẫn triển khai việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-MTTQ ngày 14/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Dân, Phù Lưu.

Thứ 2, 25/1/2021


Yên Sơn: MTTQ xã Thái Bình phối hợp tổ chức ra quân vệ sinh môi trường

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai phong trào “Thái Bình chung tay bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa”; sáng ngày 17/01/2021, Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thái Bình tổ chức...

Thứ 3, 19/1/2021Tổng số: 250 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang