CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thứ 4, 16/10/2019


Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức thực hiện xây dựng nông thôn mới

Xã Tứ Quận là một xã thuần nông, có trục đường Quốc lộ 2 đi qua từ km 13 đến km 19, địa bàn xã là trung tâm huyện Yên Sơn. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.641,66 ha trong đó đất nông nghiệp là 2.377,30 ha, ngoài ra là đất trồng rừng, sông suối, hồ ao. Toàn xã có...

Thứ 2, 23/9/2019


Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn hỗ trợ hộ nghèo tại xã Thái Bình, Kim Quan làm nhà đại đoàn kết

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được các cấp ủy huyện, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu thiết yếu về chỗ ở cho người nghèo.

Thứ 3, 10/9/2019


Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/8, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030.

Thứ 6, 30/8/2019


Tân Thịnh lỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019

Tân Thịnh là xã thuộc vùng thấp của huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cách trung tâm huyện lỵ 8 km; xã có tổng nhiện tích tự nhiên 1.814,76 ha trong đó đất nông nghiệp 593,82 ha, đất lâm nghiệp 1.039,69 ha còn lại là đất rừng phòng hộ. Toàn xã có 923 hộ, 4.167 khẩu,...

Thứ 6, 30/8/2019


Chiêm Hóa: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 9/7/2019, huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hết tháng 6 năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong các tháng tiếp theo. Dự và chỉ đạo Hội nghị...

Thứ 5, 11/7/2019


Xã Hồng Lạc (Sơn Dương) phấn đấu từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2017, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để chuẩn bị bước sang giai đoạn xây dựng NTM kiểu mẫu.

Thứ 4, 3/7/2019


MTTQ xã Hùng Đức (Hàm Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng...

Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22 /5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa...

Thứ 2, 1/7/2019


Ủy ban MTTQ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cơ chế, chính về phát triển nông nghiệp hàng hóa

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ đã phối hợp tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, điển hình như việc thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND...

Thứ 5, 27/6/2019


Mặt trận Tổ quốc xã An Tường xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban Mặt...

Thứ 5, 13/6/2019Tổng số: 55 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang