Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 47 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số 08: KHPH-MTTQ-NHCS Kế hoạch Kế hoạch phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. 25/05/2023
2 203/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 29/11/2022
3 198/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025 30/10/2022
4 197-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 28/10/2022
5 Kế hoạch số 177/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 09/08/2022
6 198-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 10/06/2022
7 10/KH-BCĐCVĐ Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 29/11/2021
8 Số: 87/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 04/02/2021
9 34/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 18/03/2020
10 01-KH/BTGTU-MTTQ-SYT-SGDĐT-CAT-BCH Kế hoạch Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra 11/03/2020
11 30/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 09/03/2020
12 29/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 05/03/2020
13 KH kèm theo chương trình số 02 /CTr-MTTQ, ngày 28 tháng 02 năm 2020 Kế hoạch Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 28/02/2020
14 20/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 21/02/2020
15 15/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 04/02/2020
16 01/Kh-MTTQ Kế hoạch Kế hoạch kèm theo Chương trình công tác năm 2020 31/12/2019
17 Số: 10/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 05/12/2019
18 07/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than (20/3/1940 – 20/3/2020) 14/10/2019
19 67/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 04/06/2019
20 179 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 18/03/2019
123