CƠ CẤU TỔ CHỨC >> MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH (KHOÁ XIII) >> Ban Thường trực
Ban Thường trực

 

DANH SÁCH

BAN THƯƠNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

 

Ông Nguyễn Hưng Vượng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh