CƠ CẤU TỔ CHỨC >> PHÒNG/BAN TRỰC THUỘC >> Ban Tổ chức - Văn phòng
Ban Tổ chức - Văn phòng

 

 Ban Tổ chức - Văn phòng:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thu Hà Ủy viên Thường trực, Trưởng ban 0973.490.737
2 Ma Thị Sơn Phó Trưởng ban 0982.344.232
3 Nguyễn Thị Thiết Chuyên viên 0916.816.960
4 Nguyễn Văn Hải Lái xe 0982.594.918
5 Hoàng Ngọc Quân Lái xe 0912.390.238