< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Ban Tổ chức - Văn phòng

 

 Ban Tổ chức - Văn phòng:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thu Hà Ủy viên Thường trực, Trưởng ban 0973.490.737
2 Ma Thị Sơn Phó Trưởng ban 0982.344.232
3 Nguyễn Thị Thiết Chuyên viên 0916.816.960
4 Phạm Phương Thảo Kế toán 0944751892
5 Đặng Phương Thảo Văn thư 0963805635
 6  Nguyễn Văn Hải  Lái xe  0982.594.918
 7  Hoàng Ngọc Quân  Lái xe  0912.390.238