< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Ban Tổ chức - Văn phòng

 

 Ban Tổ chức - Văn phòng:

Stt Họ và tên Chức vụ  
1 Nguyễn Thu Hà Ủy viên Thường trực, Trưởng ban  
2 Ma Thị Sơn Phó Trưởng ban  
3 Nguyễn Thị Thiết Chuyên viên   
4 Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán  
5 Đặng Phương Thảo Văn thư  
 6  Nguyễn Văn Hải  Lái xe  
 7  Hoàng Ngọc Quân  Lái xe