Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 7 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Nghị quyết số 16/NQ-CP Nghị quyết Nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 08/02/2021
2 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN Nghị quyết Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/01/2021
3 số 55/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án Bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn 20/11/2020
4 73-NQ/TU Nghị quyết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/12/2018
5 07/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 04/07/2018
6 Số: 01- NQ/MTTQ Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019 13/07/2017
7 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN Nghị quyết Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15/06/2017