< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Chiêm Hoá

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Triệu Đức Long               Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

0273.854.233

0914.236.482

2 Hà Quang Phượng Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0868.512.999
3 Trương Ngọc Phượng                      Uỷ viên Thường trực 0982.130.183
4 Đinh Thu Luyến Uỷ viên Thường trực 0979.503.966