Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 12 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số 09:CTPH-MTTQ-CLB Chương trình Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 25/04/2023
2 Số: 10 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang 12/01/2023
3 06/MTTQ-TCCTXH-SNN&PTNT SLĐTB&XH-SYT-LMHTX Chương trình Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới, cải thiện sinh kế cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hợp tác xã, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025 25/06/2021
4 02-CTrPH- MTTQ-TCTV-SGTVT Chương trình về thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai doạn 2021 - 2025; tham gia quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ 14/12/2020
5 Số: 02 /CTr-MTTQ Chương trình Công tác toàn khoá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 28/02/2020
6 01/CT-MTTQ Chương trình Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2020 31/12/2019
7 22 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15/01/2019
8 24 - CTr/TU Chương trình Chương trình hàng động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 03/08/2018
9 23 - CTr/TU Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 01/08/2018
10 18 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình Công tác năm 2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 28/12/2017
11 Số: 15/CTr-MTTQ Chương trình Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 24/03/2017
12 Số: 13/CTr-MTTQ Chương trình Chương trình Công tác năm 2017 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 03/01/2017