CƠ CẤU TỔ CHỨC >> MTTQ CÁC HUYỆN/TP >> Huyện Na Hang
Huyện Na Hang

 

 Ủy ban MTTQ huyện Na Hang:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Đàm Thanh Hương,  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện 0982.280.233
2 Nông Thị Đào Phó Chủ tịch MTTQ huyện 0963.286.361
3 Nguyễn Văn Luận Chuyên viên 0353.661.191
4 Nguyễn Thị Khằm Chuyên viên 0966.025.939