< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Na Hang

 

 Ủy ban MTTQ huyện Na Hang:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Ma Thế Hải,  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện 0912835204
2 Nông Thị Đào Phó Chủ tịch MTTQ huyện 0963.286.361
3 Nguyễn Văn Luận Chuyên viên 0353.661.191
4 Nguyễn Thị Khằm Chuyên viên 0966.025.939