< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Hàm Yên

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Duy Phượng                   Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0915.414.360  
2 Ma Thị Như Trang Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện  
3 Hoàng Trung Phương                        Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0949.196.368      
4 Nông Minh Vương Uỷ viên Thường trực 0917.027.277