CƠ CẤU TỔ CHỨC >> MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH (KHOÁ XIII) >> Ban Thường trực
Ban Thường trực

 

DANH SÁCH

BAN THƯƠNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

 

Nguyễn Hưng Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh