Xã Phú Thịnh (Yên Sơn) tổ chức lễ kết nạp chiến sỹ dân quân mới và khai mạc huấn luyện năm 2022

Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 - 19:38

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 10/5/2022 xã Phú Thịnh (Yên Sơn) tổ chức lễ kết nạp chiến sỹ dân quân mới và khai mạc huấn luyện năm 2022


    Dự lễ kết nạp có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Thịnh và 60 chiến sỹ dân quân tham gia huấn luyện năm 2022. 

 

Lực lượng dân quân binh chủng ký kết hưởng ứng phong trào thi đua 


    Tại lễ khai mạc huấn luyện, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh đã công bố và trao Quyết định kết nạp cho 10 chiến sỹ dân quân vào lực lượng dân quân xã năm 2022. Đại diện lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng dân quân binh chủng đã ký kết hưởng ứng phong trào thi đua do đồng chí Chính trị viên BCHQS xã phát động. Trong đợt huấn luyện này có tổng số 60 chiến sỹ tham gia huấn luyện, với thời gian huấn luyện đối với dân quân cơ động là 12 ngày, dân quân huấn luyện tại chỗ là 7 ngày. Nội dung huấn luyện về chính trị được học tập các chuyên đề về chủ nghĩa Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế; văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành…; trong huấn luyện quân sự, các chiến sỹ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ; kỹ, chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ như: ném lựu đạn, bắn súng…
    Với phương châm “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, kỹ thuật đúng, tâm lý giỏi, trúng mục tiêu”, thông qua đợt huấn luyện này sẽ trang bị cho các chiến sỹ dân quân những nhận thức về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý thành thạo các loại vũ khí được trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại địa phương.

                                                                         Uỷ ban MTTQ xã Phú Thịnh
 


Tổng số: 2642 | Trang: 1 trên tổng số 265 trang  

Xem tin theo ngày:   / /