Số - ký hiệu: Số: 10 /CTr-MTTQ Ngày ban hành: 12/01/2023
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 28/TB-MTTQ-BTT -- Chọn Thể loại VB -- Lịch làm việc của BTT Uỷ ban MTTQ tỉnh tháng 3.2020 02/03/2020
2 KH kèm theo chương trình số 02 /CTr-MTTQ, ngày 28 tháng 02 năm 2020 Kế hoạch Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 28/02/2020
3 Số: 02 /CTr-MTTQ Chương trình Công tác toàn khoá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 28/02/2020
4 27/TB-MTTQ-BTT Công văn KL cuộc họp BTT MTTQ tỉnh kỳ 9 28/02/2020
5 25/TB-MTTQ-BTT Thông báo TB v.v giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí PCT UB MTTQ tỉnh 20/02/2020
6 88/TB-MTTQ-BTT Thông báo V/v phân bổ một số chỉ tiêu năm 2020 13/01/2020
7 01/Kh-MTTQ Kế hoạch Kế hoạch kèm theo Chương trình công tác năm 2020 31/12/2019