Số - ký hiệu: Số 09:CTPH-MTTQ-CLB Ngày ban hành: 25/04/2023
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 12/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 08/04/2020
2 313/MTTQ-BTT Công văn V.v điều chỉnh nội dung hướng dẫn ĐH MTTQ cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính 09/03/2020
3 26/TB-MTTQ-BTT Thông báo V/v phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh 29/02/2020
4 Số: 83/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư khi có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính 29/05/2019
5 82/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 13/05/2019
6 Số: 245/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 20/09/2018
7 Kèm theo Kế hoạch số 220/KH-MTTQ-BTT Loại khác Danh sách cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 31/05/2018
8 220/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 31/05/2018
9 70/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 31/05/2018
10 Số: 211/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 27/04/2018
11 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2017 20/11/2017
12 Số: 15/CTr-MTTQ Chương trình Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 24/03/2017
13 75/2015/QH13 Luật Luật Mặt trật Tổ quốc 09/06/2015