Số - ký hiệu: Số: 245/KH-MTTQ-BTT Ngày ban hành: 20/09/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực