Số - ký hiệu: 00/MTTQ-BTT Ngày ban hành: 14/02/2023
Thể loại văn bản: -- Chọn Thể loại VB -- Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Tập tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom phân loại và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 13/2021/NQ- HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/12/2021
2 TLHĐ Loại khác Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 11/03/2021
3 Số: 12/TT-MTTW-BTT Loại khác Thông tri hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/01/2021
4 2266- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam -- Chọn Thể loại VB -- Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19" 17/03/2020
5 01/CT-MTTQ Chương trình Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2020 31/12/2019
6 22 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15/01/2019
7 264 /KH-MTTQ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/01/2019
8 73-NQ/TU Nghị quyết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/12/2018
9 Đề cương Loại khác Đề cương tuyển truyền ngày hội ĐĐK 05/11/2018
10 Tài liệu tuyên truyền Đại hội Loại khác Kèm theo Kế hoạch số 251/KH-MTTQ-BTT 15/10/2018
11 219 - KH/TU Kế hoạch Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 05/09/2018
12 24 - CTr/TU Chương trình Chương trình hàng động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 03/08/2018
13 23 - CTr/TU Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 01/08/2018
14 Số 2710/TL-BTC Loại khác Thể lệ Cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” 24/07/2018
15 07/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 04/07/2018
16 03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/07/2018
17 221/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 12/06/2018
18 Thanh tra Chính phủ Luật Giới thiệu Luật tố cáo 12/06/2018
19 210/KH-BVSTBPN Kế hoạch Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 26/04/2018
20 65/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 03/04/2018