Các hoạt động cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 - 10:05

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020; Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới.


Cán bộ và nhân dân xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên chăm sóc tuyến đường hoa thôn Đồng Tàn

 

     Nhiều việc làm thiết thực trong ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật như phát dọn, duy tu, bảo dưỡng, đôn đắp lề các tuyến đường liên thôn; góp công xây dựng nhà văn hóa thôn; vận động Nhân dân thu gom, tiêu hủy rác, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng hoa hai bên đường tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp, xây dựng đường bê tông nông thôn…. được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên triển khai đều đặn. Kết quả trong tháng 4 năm 2022, huyện Hàm Yên đã phát dọn, vệ sinh các tuyến đường liên thôn, tổ dân phố được 49.275 mét, trồng và chăm sóc 41.190 mét đường hoa, hỗ trợ 03 nhà hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới, đắp được 550 mét lề đường bê tông nông thôn, xây dựng tuyến đèn đường thắp sáng được 1.500 mét, nạo vét 1.100 mét kênh mương,….
     Hoạt động của cán bộ, đảng viên trực tiếp cùng với Nhân dân xây dựng Nông thôn mới tại huyện Hàm Yên sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, động viên Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025./.
                                                                                        Minh Vương
                                                                           Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /