Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019 - 08:12

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 29-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

 

      Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh’ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban Đảng Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
      Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
      Hội nghị đã nghe bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.
      Các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
      Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Vì vậy, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt việc quán triệt, xây dựng kế hoạch chuẩn bị, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Về công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định. Cấp ủy các cấp phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; chủ động lựa chọn các công trình chào mừng đại hội thiết thực, có ý nghĩa. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

                                                                                                                Theo Báo Tuyên Quang

 

Xem tin theo ngày:   / /