Hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 tại kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 - 14:45

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22/7/2019, tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân đã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.


 

                   

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân, thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia

xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 tại kỳ họp

 

    Thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền do Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định; 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp  làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền các luật được Quốc hội thông qua, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp, các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, các cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

    Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó: tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: 10 cuộc (03 cuộc tiếp xúc chuyên đề), với 1.164 cử tri tham dự, 130 ý kiến, kiến nghị; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 8 và kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII: 82 cuộc, có trên 7.507 cử tri tham dự, 372 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp thu, phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho MTTQ các cấp, các ngành chức năng liên quan biết, tuyên truyền tới Nhân dân. 

    Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp 03 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 06 đơn kiến nghị của công dân, nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách xã hội. Đơn thư của công dân đều được ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và các ban, ngành của tỉnh tham gia đối thoại 05 cuộc với công dân; Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư tỉnh tổ chức ký chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở. Thường xuyên củng cố và đẩy mạnh hoạt động của tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn... góp phần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. 

    Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng 43.922 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số tiền trị giá trên 12,1 tỷ đồng; tổ chức cứu trợ 271.389 kg gạo cho 18.092 khẩu trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán 2019 theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, hỗ trợ trên 3.960 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh trợ giúp xây dựng nhà ở cho 147 hộ nghèo (trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh là 2.780 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo cấp huyện là 1.180 triệu đồng).

   Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức gặp mặt và trao tặng 38 suất quà tết cho các chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; phối hợp với các ngành chức năng giúp đỡ các chức sắc, tín đồ đạo Công giáo tổ chức lễ Phục sinh; thăm hỏi và tặng quà Ban Trị sự phật giáo tỉnh, Thiền viện Trúc Lâm và một số cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ 2019; thực hiện lồng ghép chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ chức sắc các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020).

     Chủ trì xây dựng Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2019, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát 02 nội dung (1) Giám sát việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; (2) giám sát việc công khai, thu, quản lý quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh.

   Qua Kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị được giám sát đã chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật và các văn bản có liên quan đến từng nội dung giám sát nói riêng đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.Việc áp dụng các quy định của pháp luật vào từng nội dung giám sát được các địa phương, đơn vị cơ bản thực hiện đúng với quy định của pháp luật. Qua đó giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

      Với những tồn tại, hạn chế qua các cuộc giam sát. Tại kỳ họp thứ XVIII HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị sau giám sát, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị.

   Về hoạt động phản biện xã hội: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tham gia đóng góp ý kiến 14 Dự thảo các nghị quyết của HĐND, Dự thảo quyết định của UBND, các chương trình, kế hoạch do các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến mà nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ Mặt trận và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Qua đó, đã kiến nghị và làm rõ các vấn đề còn bất cập, những nội dung trái với Quy định, không có căn cứ…góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và cơ bản được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu.
    Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Quyết Tiến thuộc C10 - Bộ Công an, Kiểm sát việc tạm giữa, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước và sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Qua đó, đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp cơ quan chủ trì thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm sát.

Cũng tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có 3 ý kiến kiên nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và 2 ý kiến kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

    1. Đề nghị UBND tỉnh:

    - Chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung cấp hành giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép; có giải pháp hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường phòng chống, có biện pháp xử lý kịp thời các điểm dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, sớm giải quyết dứt điểm những khiếu nại, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

   - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; rà soát, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực; có biện pháp hữu hiệu trong việc đôn đốc, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân không thi hành nghiêm quyết định xử phạt hành chính, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
   - Gửi các Dự thảo quyết định có liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân để Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phản biện theo quy định.

    2. Đề nghị HĐND tỉnh:

    - Quan tâm, xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo đúng mức hỗ trợ được quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính “quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”.
   - Gửi các Dự thảo nghị quyết có liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân để Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phản biện theo quy định ./.

 

 Hải Yến
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 9.328 views


Tổng số: 237 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  

Xem tin theo ngày:   / /