Chiêm Hóa: MTTQ xã Kim Bình phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 - 22:01

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban MTTQ, Hội nông dân xã Kim Bình (Chiêm Hóa) đã Phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt kỷ niệm có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội; nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ, Hội nông dân xã qua các thời kỳ; Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng Hội nông dân ở khu dân cư.


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ, Hội Nông dân Việt Nam. Cùng với chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta có sự đóng góp to lớn của các cơ quan MTTQ, Hội Nông dân từ Trung ương đến địa phương, tập hợp được sức mạnh quần chúng, vận động nhân dân giành chính quyền từ tay Phong kiến và thực dân xâm lược, vượt mọi khó khăn, thử thách, đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt


       Phát huy truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân Việt Nam, trong thời gian qua, cùng với các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân xã Kim Bình đã luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình cùng với các tổ chức khác ở địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền triển khai các nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.
       Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ma Quang Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhấn mạnh trong thời gian tới, MTTQ chủ trì cùng với các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân về xây dựng và phát huy dân chủ để từ đó củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo ", và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. 

                                                                  Hà Công Hoàn
                                                      Chủ tịch UBMTTQ xã Kim Bình

 


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /