Mặt trận Tổ quốc phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 - 21:19

Cỡ chữ: A+ A-

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.


      Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Tân Hà thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân  trên địa bàn phường nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế. Ủy ban MTTQ phường vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo. Từ các nguồn vận động và sự hỗ trợ của cấp trên, các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trên địa phường, 5 năm qua đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9 ngôi nhà cho 9 hộ nghèo và hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó vươn lên thoát nghèo. 

 

Khởi công hỗ trợ hộ nghèo làm nhà mới từ Quỹ Vì người nghèo phường Tân Hà cho hộ nghèo tổ 6, năm 2019


       Để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Mặt trận phường đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để phát triển kinh tế hộ gia đình, đã đứng ra tín chấp cho 35 lượt người nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất với tổng số tiền 1,138 tỷ đồng; 02 sinh viên nghèo được vay vốn với số tiền 39,2 triệu đồng. 
      Trong 5 năm đã hỗ trợ chi phí học tập cho 307 lượt học sinh con em hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới với tổng số tiền 87, 6 triệu đồng; 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đến lớp, không có trẻ em nghèo bỏ học. Từ năm 2016 - 2020 đã có 214 lượt người nghèo được cấp BHYT, có 233 lượt nhân khẩu cận nghèo được cấp BHYT và 79 lượt nhân khẩu cận nghèo mua BHYT tự nguyện được hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định.
      Bằng việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo hàng năm của phường; trong 5 năm đã giảm 37 hộ nghèo. 
      Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường Tân Hà tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang ngày càng phát triển. 

                                                                         Hà Thị Giang

                                                   Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Hà


 


Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /