THƯ VIỆN ẢNH -> Album: Ảnh Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2019 - 2024