THƯ VIỆN ẢNH -> Album: Nữ cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.