THƯ VIỆN ẢNH -> Album: Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên cùng hành động – Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.