Số - ký hiệu: Nghị quyết số 16/NQ-CP Ngày ban hành: 08/02/2021
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Loại khác Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 03/10/2022
2 Số: 13 /TT-MTTW-BTT Thông tư Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 19/01/2021
3 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN Nghị quyết Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/01/2021
4 Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 Nghị quyết Nghị quyết Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung 11/01/2021
5 số 55/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án Bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn 20/11/2020
6 327/SNN-TL Công văn kết nối và chia sẻ trang Facebook "Thông tin phòng chống thiên tai" 13/03/2020
7 20/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 21/02/2020
8 1MTTQ/CV Công văn Xin ý kiến về dự thảo ngân sách 2020 18/02/2020
9 Số: 10/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 05/12/2019
10 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
11 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
12 67/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 04/06/2019
13 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
14 02/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
15 176/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác Phong trào năm 2019 07/03/2019
16 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 21/02/2019
17 Số: 199/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2018 28/03/2018
18 186/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020 28/02/2018
19 61/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018 07/02/2018
20 182/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy năm 2018 30/01/2018