Số - ký hiệu: 327/SNN-TL Ngày ban hành: 13/03/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: kết nối và chia sẻ trang Facebook "Thông tin phòng chống thiên tai"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 20/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 21/02/2020
2 1MTTQ/CV Công văn Xin ý kiến về dự thảo ngân sách 2020 18/02/2020
3 Số: 10/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 05/12/2019
4 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
5 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
6 67/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 04/06/2019
7 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
8 02/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
9 176/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác Phong trào năm 2019 07/03/2019
10 172/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 21/02/2019
11 Số: 199/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2018 28/03/2018
12 186/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020 28/02/2018
13 61/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018 07/02/2018
14 182/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy năm 2018 30/01/2018
15 86/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 06/09/2017
16 Số: 142/KH- MTTQ Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) 10/05/2017
17 06/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 06/12/2016
18 91 /HD-MTTW-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong hệ thống MTTQ 08/04/2013