BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

  • MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác tiếp xúc cư tri

    MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác tiếp xúc cư tri

    Xác định, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) là một hoạt động quan trọng của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND), góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, tạo nên sự gần gũi, gắn kết giữa đại biểu dân cử với cử tri, từ đó tổng hợp, giải quyết những nhu cầu chính đáng của Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong phối hợp tổ chức TXCT của ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp, đồng thời chú trọng công tác giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
     08/05/2023  19:38          Đã xem: 372 Xem tiếp 
Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang