Số - ký hiệu: 02-CTrPH- MTTQ-TCTV-SGTVT Ngày ban hành: 14/12/2020
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phong trào
Trích yếu: về thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai doạn 2021 - 2025; tham gia quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 28/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 09/09/2021
2 06/MTTQ-TCCTXH-SNN&PTNT SLĐTB&XH-SYT-LMHTX Chương trình Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới, cải thiện sinh kế cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hợp tác xã, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025 25/06/2021
3 Thư -- Chọn Thể loại VB -- Thư cảm ơn 15/04/2020
4 349/MTTQ-BTT Công văn V/v phát động, vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19 25/03/2020
5 35/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Phát động " Toàn dân tham gia ủng hội phòng chống dịch covid - 19 25/03/2020
6 01-KH/BTGTU-MTTQ-SYT-SGDĐT-CAT-BCH Kế hoạch Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra 11/03/2020
7 29/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua " Dân vận khéo" năm 2020 05/03/2020
8 28/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 05/03/2020
9 27/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Sơ kết 05 năm thi hành Luật MTTQ VN năm 2015 03/03/2020
10 02-KH/ĐĐ-MTTQ Kế hoạch Thực hiện KL số 56KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ TW & khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 26/02/2020
11 26/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình năm 2020 25/02/2020
12 25/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện công tác gbaor đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 25/02/2020
13 - Loại khác Mẫu biểu phụ lục báo cáo số liệu công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 05/06/2018
14 1483/MTTQ-BTT Công văn Báo cáo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 (có đề cương gửi kèm văn bản này) 05/06/2018
15 Số: 01- NQ/MTTQ Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019 13/07/2017
16 Số: 13/CTr-MTTQ Chương trình Chương trình Công tác năm 2017 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 03/01/2017