Số - ký hiệu: 26/KH-MTTQ-BTT Ngày ban hành: 25/02/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phong trào
Trích yếu: Thực hiện công tác gia đình năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số 08: KHPH-MTTQ-NHCS Kế hoạch Kế hoạch phối hợp triển khai Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. 25/05/2023
2 Số: 2306/MTTQ - BTT Công văn V/v phối hợp thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2023 14/02/2023
3 36/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh 29/11/2022
4 203/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 29/11/2022
5 198/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025 30/10/2022
6 197-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 28/10/2022
7 198-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 10/06/2022
8 10/KH-BCĐCVĐ Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 29/11/2021
9 28/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 09/09/2021
10 06/MTTQ-TCCTXH-SNN&PTNT SLĐTB&XH-SYT-LMHTX Chương trình Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới, cải thiện sinh kế cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hợp tác xã, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025 25/06/2021
11 02-CTrPH- MTTQ-TCTV-SGTVT Chương trình về thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai doạn 2021 - 2025; tham gia quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ 14/12/2020
12 Thư -- Chọn Thể loại VB -- Thư cảm ơn 15/04/2020
13 349/MTTQ-BTT Công văn V/v phát động, vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19 25/03/2020
14 35/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Phát động " Toàn dân tham gia ủng hội phòng chống dịch covid - 19 25/03/2020
15 01-KH/BTGTU-MTTQ-SYT-SGDĐT-CAT-BCH Kế hoạch Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra 11/03/2020
16 29/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua " Dân vận khéo" năm 2020 05/03/2020
17 28/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 05/03/2020
18 27/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Sơ kết 05 năm thi hành Luật MTTQ VN năm 2015 03/03/2020
19 02-KH/ĐĐ-MTTQ Kế hoạch Thực hiện KL số 56KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ TW & khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 26/02/2020
20 25/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện công tác gbaor đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 25/02/2020