Ủy ban MTTQ xã hội xã Vân Sơn (Sơn Dương) giám sát công tác xác định dạng tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng trên địa bàn xã

Thứ Tư, 20/9/2023 - 15:33 Đã xem: 45

Ngày 20/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Vân Sơn (Sơn Dương) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã giám sát xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng trên địa bàn xã.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vân Sơn giám sát xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng trên địa bàn 

    Đợt xác định lần này, toàn xã có 16 đối tượng đề nghị xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật xã đã thực hiện tốt các nội dung theo quy định của Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Quá trình xác định công khai, dân chủ, đầy đủ các bước theo đúng quy trình, hướng dẫn.
    Trong quá trình giám sát, Ủy ban MTTQ xã đã kiến nghị đến Hội đồng giám định đề nghị hoàn thiện hồ sơ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng cho 13/16 đối tượng. Đến nay, xã Vân Sơn đã hoàn thành việc xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng trên địa bàn./ 
                                                                                                                                                Hoàng Đình Sung
                                                                                                                              Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Sơn


 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 4212 | Trang: 1 trên tổng số 422 trang  
Xem tin theo ngày:   / /