Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư tham gia vào Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, 14/9/2023 - 15:08 Đã xem: 145

Xem tin theo ngày:   / /