Uỷ ban MTTQ thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị phản biện xã hội

Thứ Hai, 27/3/2023 - 20:54 Đã xem: 108

Chiều ngày 27/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 do UBND thành phố Tuyên Quang chủ trì soạn thảo.

    Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nông Thị Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Văn phòng HĐND - UBND, đại diện phòng Tài nguyên Môi trường; phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Kinh tế; phòng Nội vụ; phòng Thanh tra, Tư pháp, phòng Văn hóa; phòng Giáo dục - Đào tạo; phòng Lao động - Thương binh xã hội; Ban tư vấn kinh tế - xã hội thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường. Đồng chí Trần Thị Hải Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị


    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 do UBND thành phố Tuyên Quang chủ trì soạn thảo. Theo kế hoạch mục tiêu năm 2023, thành phố Tuyên Quang phấn đấu xây dựng 02 xã (Kim Phú, Thái Long) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tối thiểu 01 thôn đạt chuẩn “Thôn thông minh”. Mỗi xã xây dựng tối thiếu 01 thôn (xóm) đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”, 01 thôn (xóm) đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và xây dựng 05 vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”.
   Phản biện tại hội nghị, các đại biểu cho rằng dự thảo kế hoạch được chuẩn bị chi tiết, đánh giá được tình hình và kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí của các xã, xác định nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện năm 2023. Có ý kiến đề nghị làm rõ thêm chỉ tiêu và nội dung thực hiện trong một số tiêu chí, tính toán lại mức thu nhập bình quân của người dân, có kế hoạch và giải pháp đào tạo nghề, tổ chức tư vấn, xúc tiến việc làm cho người lao động. Việc triển khai hồ sơ điện tử cần có kế hoạch cụ thể theo lộ trình để có các giải pháp tuyên truyền và hướng dẫn người dân đăng ký sổ khám chữa bệnh điện tử. Về nội dung chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể mỗi xã xây dựng sản phẩm chủ lực gì để có cơ sở phấn đấu; nâng cao việc phối hợp tuyên truyền các sản phẩm được chọn. Xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ từ thành phố đến xã; cần rà soát và có các giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm có tiềm năng để hoàn tất các thủ tục đề nghị công nhận sản phẩm OCOP. Về huy động nguồn lực cần bổ sung nguồn kinh phí đầu tư cho sửa chữa các công trình đang xuống cấp.
   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Tuyên Quang Trần Thị Hải Yến đánh giá cao các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu và đề nghị lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu, trao đổi, giải trình làm rõ. 
   Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang sẽ tổng hợp các ý kiến, đề nghị UBND thành phố chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao kết quả các tiêu chí để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 theo đúng lộ trình đề ra./.
                                                                                                                          Uỷ ban MTTQ thành phố Tuyên Quang

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 3604 | Trang: 1 trên tổng số 361 trang  
Xem tin theo ngày:   / /