Chiêm Hóa: xã Hà Lang tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 28/3/2023 - 18:00 Đã xem: 256

Sáng ngày 28/3, Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hà Lang tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

    Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

 

Các đại biểu dự hội nghị


    Sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Hà Lang đã tổ chức triển khai 04 hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 90,04%; ban hành 03 kế hoạch về học tập theo chuyên đề hàng năm. Cáp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ đảng viên; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, làm theo gắn nội dung đăng ký đột phá và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Từ năm 2021 đến nay có 58 tập thể, 432 lượt cá nhân đăng ký học tập, làm theo Bác. Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hà Lang.
    Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình có cách làm hay, sáng tạo từ đó lan toả rộng rãi trong nhân dân.
   Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 02 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023./
                                                                                                                                                                      Ma Văn Tới
                                                                                                                                                 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Lang

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 3604 | Trang: 1 trên tổng số 361 trang  
Xem tin theo ngày:   / /