Chiêm Hóa:Ủy ban MTTQ xã Hà Lang tích cực thực hiện có hiệu quả Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"

Thứ Năm, 30/3/2023 - 09:27 Đã xem: 81

Nhằm tiếp tục lan tỏa Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hà Lang thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường.

   Duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản về công tác vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, hướng dẫn, khuyến khích các tập thể, cá nhân hộ gia đình hạn chế tối đa sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon thay thế bằng các vật dụng thân thiện với môi trường. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động được 205 hộ gia đình trên địa bàn xã mua thùng rác để phân loại rác thải tại nguồn. 

 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Hà Lang hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn


    Tại các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thôn và nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn đảm bảo hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã hiện có tổng số 36 nhóm tự quản/9 khu dân cư thực hiện vệ sinh môi trường theo định kỳ hàng tháng, 4/9 khu dân cư có tuyến đường thắp sáng, ý thức của mọi người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng cảnh quan đường làng sáng - xanh - sạch - đẹp. 
    Đây là việc làm ý nghĩa và thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã Hà Lang./.
                                                                                                                                       Ủy ban MTTQ xã Hà Lang 
 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 3604 | Trang: 1 trên tổng số 361 trang  
Xem tin theo ngày:   / /