Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương tuyên truyền thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Hai, 27/3/2023 - 20:42 Đã xem: 162

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ; giải phóng mặt bằng, xây dựng cảnh quan, vệ sinh đường phố, xây dựng các tuyến phố văn minh.

Ban công ban Mặt trận tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương vận động nhân dân tham gia chương trình “Ngày thứ 7 xanh”

 

    Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ đầu năm 2023, đồng loạt 25 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã thực hiện tốt chương trình “Ngày thứ 7 xanh” bằng các việc làm cụ thể như: vệ sinh, dọn rác khu vực kè và lòng sông Phó Đáy; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tại các tổ dân phố, vận động các gia đình tham gia trồng, chăm sóc trên 500m tuyến đường hoa. Vận động các hộ gia đình tiếp tục tham gia mô hình “Thùng rác gia đình”. Trong tháng 3/2023, đã huy động xã hội hóa được 80 thùng rác trị giá 17.000.000 đồng.
   Thời gian tới, cán bộ và nhân dân thị trấn Sơn Dương tiếp tục tuyên truyện, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; duy trì việc làm “Ngày thứ 7 xanh”, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng văn minh đô thị, cùng Đảng bộ, chính quyền phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2025 theo kế hoạch./.
                                                                                                                                                     Trần Thị Thu Hiền
                                                                                                                                Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 3604 | Trang: 1 trên tổng số 361 trang  
Xem tin theo ngày:   / /