Sơn Dương: Uỷ ban MTTQ xã Hồng Lạc tổ chức phối hợp vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải

Thứ Tư, 22/3/2023 - 15:57 Đã xem: 894

Nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào “Hồng Lạc chung sức xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và phong trào “Hồng Lạc chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hồng Lạc đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi đoàn, chi hội, các tổ tự quản và nhân dân ở các thôn ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý rác thải trên các tuyến đường trên địa bàn xã.

 

Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Hồng Lạc ra quân vệ sinh môi trường 

 

    Tham gia buổi vệ sinh có toàn thể cán bộ, công chức xã, Uỷ viên Ủy ban MTTQ xã cùng hơn 1000 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân 9/9 thôn trên địa bàn xã. Trong một buổi sáng các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã được phát quang, nhổ cỏ, chăm sóc đường hoa, vệ sinh hơn 27 km đường, thu gom xử lý hơn 1.200kg rác thải, làm sạch các điểm, khu vực đổ rác không đúng nơi quy định.
    Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phối hợp tổ chức những việc làm thiết thực để thực hiện phong trào thi đua “Hồng Lạc chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và phong trào thi đua “Hồng Lạc chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”  vào các ngày thứ 7 hàng tuần  trong đó chú trọng thực hiện các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, đảm  bảo tiêu chí về môi trường nông thôn mới nâng cao.
                                                                                                                                                                  Bùi Bằng Tài
                                                                                                                                                     Chủ tịch MTTQ xã Hồng Lạc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 4558 | Trang: 1 trên tổng số 456 trang  
Xem tin theo ngày:   / /