Tổ tự quản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thôn Thượng Lâm xã Minh Dân tổ chức giao lưu hát Then, đàn Tính

Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020 - 17:04

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22/9, tại Nhà văn hóa thôn Thượng Lâm, Tổ tự quản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thôn Thượng Lâm, xã Minh Dân tổ chức Chương trình giao lưu hát Then, đàn Tính với Câu Lạc bộ hát Then - Đàn tính các xã Phù Lưu, Nhân Mục; buổi giao lưu với chủ đề “Về với cội nguồn”.


      Tại buổi giao lưu 32 thành viên của các Câu lạc bộ, Tổ tự quản đã gửi đến đông đảo khán giả, bà con nhân dân xã Minh Dân các làn điệu hát Then, đàn Tính đậm đà, sâu lắng với nội dung ca ngợi ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước trên con đường đổi mới… qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. 

Giao lưu, biểu diễn các làn điệu hát Then - đàn Tính tại  thôn Thượng Lâm, xã Minh Dân


      Tổ tự quản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thôn Thượng Lâm, xã Minh Dân được thành lập tháng 11/2019, nhằm phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Tày, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... góp sức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương. 
      Từ khi thành lập đến nay, Tổ tự quản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thôn Thượng Lâm xã Minh Dân đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, vận động nhiều tổ viên tham gia, mở rộng hoạt động của Tổ theo hình thức liên thôn (các thành viên ở các thôn lân cận tham gia). Qua hoạt động giao lưu là dịp để các Câu lạc bộ, Tổ tự quản  hát Then - đàn Tính trên địa bàn huyện có điều kiện học hỏi, giao lưu, tìm hiểu các làn điệu Then truyền thống của quê hương, tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.
                                                                      Từ Quang Hanh
                                                       Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Minh Dân


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /