Đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020 - 07:37

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 17-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


      Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì hội nghị đánh giá kết quả
​ thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

      Thực hiện Nghị quyết số 46, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 46, hằng năm giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo để các huyện, thành phố thực hiện. Đồng thời phê duyệt, phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ban hành nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, chú trọng hỗ trợ giảm nghèo đối với các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, gắn với xây dựng nông thôn mới…  
      Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 16,01% (từ 27,81 đầu năm 2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019), bình quản giảm 4%/năm, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và mục tiêu Nghị quyết số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,57%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo (xã thực hiện chương trình 135) giảm bình quân 6,91% năm… Ước thực hiện hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 10%...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương khẳng định công tác chỉ đạo thực hiện giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả đáng mừng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vẫn còn hạn chế, việc triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, kế hoạch, giảm nghèo đôi lúc chưa kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa bền vững. Đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác giảm nghèo, tập trung bố trí nguồn lực, kịp thời giải ngân nguồn vốn để người dân, hộ nghèo được tiếp cận, đẩy mạnh phát triển sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn…

                                                                              Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /