Chiêm Hóa: MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn

Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 - 17:27

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 13-15/9, Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức kiểm tra tại 06 Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn ở các khu dân cư: Vĩnh Bảo, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thiện, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang và Vĩnh Sơn.


Tại các khu dân cư, tổ kiểm tra đã kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn năm 2020


    

Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc chủ trì phối hợp với các tổ chức

chính trị - xã hội kiểm tra tại khu dân cư Vĩnh Hưng 

 

      Qua kiểm tra cho thấy, các Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức họp theo đúng quy định; đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của, nhà nước, thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân. 
      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc đề nghị các Ban công tác Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
         
                                                    Nguyễn Thị Phương Anh
                                             Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Vĩnh Lộc

 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /