Mặt trận Tổ quốc xã Thái Sơn (Hàm Yên) chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 - 16:00

Cỡ chữ: A+ A-

Hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", trong thời gian này, các Ban công tác Mặt trận xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổ chức các hoạt động trồng hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát cỏ tại các tuyến đường trung tâm, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn.


Nhân dân xã Thái Sơn (Hàm Yên) tham gia vệ sinh, phát cỏ tại Nhà bia ghi tên Liệt sỹ


      Ngay sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn công bố Quyết định thành lập 14 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và ký cam kết thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức nhiều hoạt động quét dọn, phát quang bụi rậm, cắt cỏ, trồng hoa, thu gom xử lý rác thải nhựa, làm sạch các đoạn đường khu dân cư và khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đây là một trong những hoạt động thiêt thực của Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn, nhằm cụ thể hóa thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, góp phần chung tay xây dựng xã Thái Sơn văn minh, xanh - sạch - đẹp.
                                                         Nguyễn Văn Vĩnh
                                       Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /