Chiêm Hóa: Ủy ban MTTQ xã Yên Lập nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020 - 11:56

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Yên Lập (Chiêm Hóa) chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức giám sát việc thu, chi do nhân dân đóng góp làm đường bê tông tại thôn Nà Dầu.


      Năm 2020 thôn Nà Dầu được giao thực hiện 100m đường bê tông nông thôn, được nhà nước hỗ trợ 18,9 tấn xi măng. Để đảm bảo chất lượng, thôn đã thống nhất huy động nhân dân đóng góp 7,5 triệu đồng mua 78m³ cát sỏi, thuê máy trộn bê tông và đóng góp hàng chục ngày công làm đường.

 

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Yên Lập làm việc tại thôn Nà Dầu


        Qua giám sát nhận thấy, thôn đã thực hiện đủ chỉ tiêu, làm được 100m đường theo tiêu chí nông thôn mới, nền đường rộng 4m, mặt đường bê tông rộng 3m, độ dầy bình quân 16cm. Với tổng chi phí trên 5,6 triệu đồng, trong đó mua cát sỏi trên 5,2 triệu đồng; thuê máy trộn bê tông và cốt pha là 400 nghìn đồng. So với dự toán còn tồn 1,8 triệu đồng, số tiền đã được thôn vào sổ, quản lý. Việc thực hiện làm đường bê tông được thực hiện khách quan, minh bạch, thôn đã tổ chức họp dân rồi mới triển khai kế hoạch, bàn biện pháp thực hiện. Việc đóng góp được nhân dân đồng tình ủng hộ; có sổ ghi chép theo dõi thu, chi đầy đủ, khi nhập vật liệu có biên bản kiểm tra. 
       Tuy nhiên, việc xuất xi măng chưa ghi cụ thể theo ngày thực hiện. Đoàn giám sát đề nghị thôn Nà Dầu tiếp tục hoàn thiện việc hoàn mang lề đường, khơi rãnh thoát nước bên ta luy dương. Thôn Nà Dầu đề nghị Nhà nước tiếp tục cung ứng xi măng để nhân dân làm đường bê tông tại một số tuyến đường trong thôn. 
                                                                         Nông Thị Thương
                                                        Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Lập

 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /